جمعه ،۱۷ مرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۴۴

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری 8 سنسوره پیروزان صنعت کیان

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری 8 سنسوره

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری 8 سنسوره

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری

8 سنسوره

نوع ارتباط سنسورها رادیویی یا وایرلس

ساخت شرکت مُندُلفوی ایتالیا

مدل TRIGON-648Iran Iran
میزان فرمان کامپیوتری
مندلفوی ایتالیا
۶۱۷
موردی یافت نشد.

تماس با شرکت